Image
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Image
Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach
Image
Powiatowe Zarządy Dróg - Kielce, Busko, Pińczów, Staszów, Opatów
Image
Miejski Zarząd Dróg w Kielcach
Zakłady Przemysłowe i Instytucje
Urzędy Gmin Województwa Świętokrzyskiego
Spółdzielnie mieszkaniowe
Inwestorzy indywidualni