Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych FART Sp. z o.o.

ul. Ściegiennego 268c, 25-116

tel. / fax. 41 340-21-28