Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych FART Sp. z o.o.

ul. Ściegiennego 268c, 25-116

tel. / fax. 41 340-21-28

e-mail: utrzymanies74@fart-kielce.pl - Kompleksowe utrzymanie S-74

e-mail: zima@fart-kielce.pl - Zimowe utrzymanie ulic miasta Kielce