Dysponujemy doskonałą kadrą techniczną. Posiadamy własny sprzęt, który gwarantuje wykonanie robót zgodnie z wymaganiami Zamawiającego. Posiadamy m.in.

  • piaskarko-solarki
  • pługi odśnieżne
  • nośniki samochodowe
  • ładkowarki i koparki
  • zestawy samochodowe (samochód + kontener)
  • samochody samowyładowcze
  • wytwornicę i zbiorniki solanki
  • magazyn na sól drogową i piasek
  • kosiarki
  • zamiatarki

Dodatkowo dysponujemy bazą transportowo-sprzętową umożliwiającą wszelkie prace związane z utrzymaniem i rozwojem sprzętu oraz wykonywaniem bieżących prac. Na stałe współpracujemy z kopalniami soli - piasku.