Rok 2021


Poniżej przedstawiamy harmonogram zbiórki odpadów dla zabudowy wielorodzinnej.
Poniżej przedstawiamy harmonogram zbiórki odpadów dla zabudowy jednorodzinnej.
Region 1

Region 1

Region 2

Region 2

Region 3

Region 3

Region 4

Region 4

Region 5

Region 5

Region 6

Region 6

Region 7

Region 7

Region 8

Region 8

Region 9

Region 9

Region 10

Region 10

Region 11

Region 11

Region 12

Region 12

Region 13

Region 13

Region 14

Region 14

Region 15

Region 15

Region 15a

Region 15a

Region 16

Region 16

Region 17

Region 17

Region 18

Region 18