CO MOŻEMY DLA CIEBIE ZROBIĆ

OFERTA

Dysponujemy doskonałą kadrą techniczną.
Zatrudniamy średnio 278 osób, w sezonie prawie 330 osób.
Posiadamy własny sprzęt i transport, który gwarantuje wykonanie robót zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.

BUDOWA MOSTÓW I DRÓG
PRODUKCJA KRUSZYW
ZBIÓRKA I UTYLIZACJA
ODPADÓW

INWESTYCJE BUDOWLANE

REALIZACJE

Zrealizowaliśmy wiele robót finansowanych ze środków unijnych: PHARE, SAPARD oraz Banku Światowego i EUROPEJSKIEGO BANKU ODBUDOWY I ROZWOJU.

Image
Image
Image

ZAPLECZE TECHNICZNE

Dysponujemy doskonałą kadrą techniczną.
Zatrudniamy średnio 278 osób, w sezonie prawie 330 osób.
Posiadamy własny sprzęt i transport, który gwarantuje wykonanie robót zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INŻYNIERYJNYCH FART Sp. z o.o.

siedziba:

25-116 Kielce, ul. Ściegiennego 268a

tel/fax 41 361-99-60

Biuro: sekretariat@fartkielce.pl

 

Dział techniczny: oferta@fart.kielce.pl

Kadry: kadry@fart-kielce.pl