Umowa o dofinansowaniu projektu w ramach działania 1.5 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 na kwotę 369 220,20 zł.


Image