Kopalnia Skrzelczyce

Oferta

Złoża kopalin.

Fart Kruszywa prowadzi systematyczne badania swoich złóż, zwiększając tym samym, jakość i parametry materiału dostarczanego do zakładów przeróbczych, by spełniać parametry i wymagania naszych odbiorców.

1.Wydobycie.

Eksploatacja złoża „Skrzelczyce” poprzedzona jest pracami udostępniającymi, polegającymi na usunięciu nadkładu znad przewidywanej do eksploatacji części złoża. Roboty te wykonywane są przy użyciu koparek podsiębiernych, pracujących podpoziomowo piętrami roboczymi, nieprzekraczającymi wysokości 6m.
Eksploatacja złoża prowadzona jest przy użyciu koparek podsiębiernych, wyposażonych w młoty hydrauliczne. W trakcie urabiania, z uwagi na przyjęty sposób wydobycia, poziomy piętra eksploatacyjnego, dzielone są na pod piętra robocze. Ze wzglądów bezpieczeństwa, na przodku roboczym maszynista koparki wyznacza za pomocą chorągiewek strefę bezpieczeństwa, w której pracuje.
Proces związany z pozyskiwaniem kopaliny prowadzony jest zgodnie z wymogami BHP.

2. Transport materiału do zakładu przeróbczego.

Urobiony materiał skalny, jest transportowany do kosza kruszarki. W wyrobisku jest odbierany ładowarką do kosza kruszarki lub na samochody technologiczne, które transportują go układem dróg pomiędzy poziomami wyrobiska do węzła kruszenia zakładu przeróbczego. Wyrobisko, ze względu na powierzchnię, jest podzielone na kilka poziomów.

3. Proces produkcyjny - wstępna selekcja materiału.

Za pomocą ładowarki materiał skalny jest ładowany do kosza zasypowego. Na dnie takiego kosza zamontowany jest podawacz wibracyjny rusztowy, który na zasadzie podrzucania i przesuwania urobku transportuje go do paszczy kruszarki szczękowej. Ruszty w podawaczu rusztowym pozwalają na oddzielenie zanieczyszczeń (tj. glina, rumosz skalny oraz zwietrzała skała), które, jako drobne okruchy, przechodzą przez otwory między rusztami. Twarda skała natomiast w postaci dużych brył pozostaje na ruszcie i trafia dalej do kruszarki. Oddzielenie z urobku rumoszu skalnego i zanieczyszczeń daje gwarancje wysokiej jakości produktów grysowych.

4. Kruszenie i przesiewanie.

Kruszarka szczękowa (proces wstępny kruszenia) ma za zadanie rozkruszyć duże bryły skalne tak, aby możliwy był transport kruszywa przenośnikami taśmowymi. Przekruszone kruszywo trafia następnie do kruszarki stożkowej, tu jest przekruszone na mniejsze ziarna a następnie trafia na przesiewacz gdzie zostaje odsiane kruszywo 0/ 6,3, gotowy do sprzedaży produkt. Kruszywo powyżej 31,5 mm trafia przenośnikiem powrotnym ponownie do kruszarki stożkowej, która nadaje ziarnom kruszywa pożądany – kubiczny (sześcienny) kształt o wymiarze ziaren do 25 mm. Tak przekruszone kruszywo trafia na przesiewacz, który mieszankę kruszywa rozdziela na produkty 0 /6,3 mm, 6,3/12,8 mm, 12,8/16 mm, oraz 16/25 mm.

5. Składowanie i dystrybucja.

Każdy produkt oddzielnym przenośnikiem transportowany jest na stożek produktu gotowego do swojego boksu po to, aby przesiane produkty nie zostały wtórnie zmieszane ze sobą. Z boksów produkty ładowane są za pomocą ładowarki kołowej na samochody klientów.