Aktualnie obsługujemy 114 firm w zakresie zbiórki i utylizacji odpadów:

 • spółdzielnie mieszkaniowe
 • gminy powiatu kieleckiego
 • instytucje państwowe

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „FART-BIS” Sp. z o.o. od 3 lat zajmuje się również urządzaniem terenów zieleni. Wykonuje cykl prac przygotowawczych związanych z inwestycjami drogowymi polegającymi na:

 • nasadzeniu drzew i krzewów;
 • wycinaniu drzew i krzewów;
 • utylizacji gałęzi;
 • karczowaniu pni.

Do chwili obecnej zrealizowało takie zadania jak:

 • prace przygotowawcze polegające na wycince drzew i krzewów, utylizacji gałęzi wokół
 • drogi ekspresowej S-74 na odcinku pozamiejskim od granic miasta Kielc do Cedzyny;
 • urządzanie zieleni wokół drogi krajowej Nr 79 na odcinku Osiek – Połaniec;
 • urządzanie zieleni wokół drogi krajowej Nr 78 na odcinku Borki - Motkowice;
 • urządzanie zieleni wokół drogi krajowej Nr 79 na odcinku Przeczów - Słupia;
 • urządzanie zieleni wokół drogi krajowej Nr 9 na odcinku Borek Klimontowski – Łoniów;
 • urządzanie zieleni wokół drogi wojewódzkiej Nr 753 na odcinku Wola Jachowa – Huta Nowa;
 • urządzanie zieleni wokół drogi krajowej Nr 74 przy ul. Łódzkiej.