Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Fart Bis Sp. z o.o.

25-116 Kielce, ul. Ściegiennego 268a
tel/fax 41 348 92 92

e-mail: odpady@fart-kielce.pl

REGON: 292369279
NIP: 6572386966
KRS: 0000185101

 

Oddział Starachowice
ul. Kwiatkowskiego 36tel.
728-442-730
e-mail: starachowice@fart-kielce.pl

 

Oddział Ostrowiec Świętokrzyski
ul. Samsonowicza 40a
tel. 41 330 46 01
e-mail: ostrowiec@fart-kielce.pl