Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Fart Bis Sp. z o.o.

25-116 Kielce, ul. Ściegiennego 268a

tel/fax 41 348 92 92

e-mail: odpady@fart-kielce.pl

REGON: 292369279

NIP: 6572386966

KRS: 0000185101

 

Oddział Starachowice
ul. Kwiatkowskiego 36

tel.  728-442-730

e-mail: starachowice@fart-kielce.pl