Firma działa na rynku od 2000 roku. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „FART-BIS” Sp. z o.o. świadczy usługi odbioru odpadów komunalnych z terenu województwa świętokrzyskiego. Posiada wszelkie wymagane pozwolenia i decyzje administracyjne, profesjonalny sprzęt i wykwalifikowanych pracowników do świadczenia usług. W latach ubiegłych obsługiwała takie gminy jak Kielce, Morawica, Daleszyce, Sitkówka-Nowiny, Piekoszów, Suchedniów, Łączna, Małogoszcz. Od lipca 2013 roku obsługujemy wszystkich mieszkańców gmin: Masłów, Zagnańsk, Morawica oraz obsługujemy firmy na terenie powiatu kieleckiego.

Podstawową działalnością Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych „FART-BIS” Sp. z o.o. jest odbiór odpadów z domów jednorodzinnych, wielorodzinnych, instytucji oraz firm.

Zakres usług przedsiębiorstwa to przede wszystkim:

 • wywóz i unieszkodliwianie odpadów komunalnych,
 • wywóz odpadów wielkogabarytowych,
 • selektywna zbiórka odpadów,
 • likwidacja dzikich wysypisk;
 • wywóz gruzu betonowego.

Do gromadzenia odpadów komunalnych bezpłatnie podstawiamy pojemniki w zależności od potrzeb i upodobań naszych klientów. Oferujemy pojemniki o pojemnościach: 110 l,120 l, 240 l oraz kontenery o pojemności 1100 l.

odpady

Wszystkie nasze pojemniki spełniają wszelkie normy zarówno jakości jak i bezpieczeństwa. Każdy z nich posiada logo przedsiębiorstwa wraz z numerem kontaktowym. Od 2011 roku Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „FART-BIS” Sp. z o.o. realizuje program selektywnej zbiórki odpadów odbywającej się w Kielcach jak również w poszczególnych gminach powiatu kieleckiego. Do tego celu proponujemy naszym klientom specjalnie oznaczone worki na poszczególne grupy surowców wtórnych takich jak szkło oraz plastik i opakowania papierowe.

W celu zawarcia umowy niezbędnymi dokumentami są:

 • dla klientów indywidualnych:
  • dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem;
  • NIP.
 • dla firm:
  • NIP;
  • dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem;
  • pieczęć firmowa;
  • obowiązkowa obecność właściciela lub osoby upoważnionej do podpisu.

Płatność za wykonane usługi odbywa się w okresach i terminach określonych w umowie. Można ich dokonywać na poczcie, w banku poprzez przelewy internetowe lub bezpośrednio w kasie naszego przedsiębiorstwa.

Szczegółowych informacji dotyczących terminów wywozu odpadów komunalnych, częstotliwości opróżniania pojemników, płatności oraz innych możliwościach zawarcia umowy udzieli Państwu pracownik naszego przedsiębiorstwa.

Zapraszamy do współpracy!